หมวด ค. จ. และ ฉ.

ครอก กับคำว่า คลอก

เป็นคำที่มีความหมายทั้งสองคำ แต่ต้องใช้ให้ถูกต้องกับความหมาย

ครอก๑ เป็นคำนามแปลว่า  ฝูงลูกสัตว์ที่เกิดร่วมกันเป็นคราว

ครอก๒ เป็นคำวิเศษณ์แปลว่า เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงนอนกรนของคนหรือเสียงขู่ตะคอกของลิง

ส่วนคำว่า คลอก หมายถึง อาการที่ไฟล้อมเผาออกไม่ได้

คลินิก กับคำว่า คลีนิค คลีนิก คลินิค

คำที่ถูกต้องคือคำว่า คลินิก คำนี้ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ คำว่า clinic

คำว่า คลินิก มีความหมายว่า สถานรักษาพยาบาลของเอกชน

ควั่น กับคำว่า ขวั้น

ที่จริงสองคำนี้ไม่มีใครเขียนผิดหรอก

ขวั้นในภาษาอีสานเป็นคำเก่าและแปลกใช้เป็นคำนามแปลว่า หัวขั้ว

ควั่น เป็นคำนามหมายถึง ที่ต่อขั้วผลไม้หรือดอกไม้ที่เป็นรอยรอบ แต่ถ้าเป็นคำกริยา หมายถึง ทำให้เป็นรอยด้วยคมมีดโดยรอบ

จักรวรรดิ กับคำว่า จักรวรรดิ์

คำนี้มักเขียนผิดบ่อยๆ คำตอบที่ถูกคือ ไม่ใส่การันต์ เพราะออกเสียงว่า จัก-กะ-หวัด

จักรวรรดิ เป็นลูกคำของคำว่า จักร เป็นคำนามแปลว่า อาวุธในนิยายเป็นวงกลมมีแฉก

จักรวรรดิ เป็นคำนามแปลว่า รัฐหรือสหภาพของรัฐต่างๆที่มีจักรพรรดิเป็นประมุข

โจทย์เลข กับคำว่า โจทย์เลข

โจทย์ เป็นคำนามหมายถึง คำถามในวิชาคณิตศาสตร์

โจทก์ เป็นคำนามหมายถึง บุคคลผู้ฟ้องคดีต่อศาล

*ดังนั้นการเขียนว่า โจทย์เลข จึงเขียนผิด

เจ้า กับคำว่า จ้าว

จ้าว เป็นภาษาถิ่นเป็นคำกริยาแปลว่า หุง หรือทอด

ส่วนคำว่า เจ้า๑ หมายถึง ผู้ใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า

เจ้า๒ หมายถึง คำใช้แทนผู้ที่พูดด้วยสำหรับผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยอย่างสุภาพหรือเอ็นดู

เจ้า๓ หมายถึง คำนำหน้าที่ผู้ใหญ่เรียกเด็กหรือผู้น้อย เช่น เจ้าหนู เจ้าแดง เจ้านี่

เจ้า๔ หมายถึง ผู้ค้าขายสิ่งของต่างๆ เช่น เจ้าผัก เจ้าปลา

ฉัน กับคำว่า ฉันท์

รูปคำต่างกันตรงคำหนึ่ง มี ท ทหารการันต์ แต่อีกคำหนึ่ง ไม่มี

ความหมายของ ฉัน มีถึง ๔ คำ คือ

ฉัน๑ แปลว่า กิน

ฉัน๒ แปลว่า เสมอเหมือน

ฉัน๓ แปลว่า มีแสงกล้า มีแสงพุ่งออกไป

ฉัน๔ แปลว่าคำใช้แทนตัวผู้พูด

ส่วนคำว่า ฉันท์ ฉันท์๑ แปลว่า ชื่อคำประพันธ์ประเภทหนึ่งที่วางคำ ครุ ลหุ เป็นแบบต่างๆ

ฉันท์๒ แปลว่า ความพอใจ ความรักใคร่

ฉับพลัน กับคำว่า เฉียบพลัน

เฉียบ แปลว่า ยิ่งนัก จัด เช่น เย็นแยบ คมเฉียบ เฉียบขาด

ส่วนคำว่า ฉับพลัน แปลว่าอาการที่พูดหรือฟันอย่างเร็ว เช่น ฉับพลันทันทีทันใด ฟันฉับๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: